Home > Webshop > Plak een postzegel op je gereedschap!

Plak een postzegel op je gereedschap!

Voor het opknappen en verschepen van het ingeleverde gereedschap is geld nodig. Gered Gereedschap ontvangt geen subsidies en bekostigt zijn werkzaamheden uit inkomsten van donateurs, fondsen en bedrijfssponsoring. Voorzie nu jouw ingeleverde gereedschap symbolisch van een Gered Gereedschap postzegel van 5 euro zodat je ingeleverde gereedschap ook daadwerkelijk daar terecht komt waar de hulp het hardste nodig is: bij één van de 4.000 technici die wij elke jaar van gereedschap voorzien.

Help mee en doneer symbolisch je GG zegel! Alvast bedankt voor je hulp!