Dienstencentrum

Naam
Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap

RSIN nummer 8526 48 340.
KVK nummer: 57592942.
ABN-AMRO: NL 93 ABNA 040 18 40 980
Triodos Bank: NL 34 TRIO 021 21 12 430

Contactgegevens
Postadres: postbus 3767, 1001 AN, Amsterdam.
Bezoekadres: M van Bouwdijk Bastiaansestraat 58, 1054 SP, Amsterdam.
E-mail: info (at) geredgereedschap.nl
Telefoon: +31 (0)6 14 23 05 18
Internet: www.geredgereedschap.nl

Doelstellingen
Gered Gereedschap heeft vier doelstellingen:
(1) Bevorderen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid van mensen in Nederland en in  ontwikkelingslanden door inzamelen, herstellen en hergebruik van gereedschap en verzending van gereedschap naar de doelgroepen. Gereedschap is bedoeld in de ruimste zin van het woord: hulpmiddelen voor werk en scholing in verband met een zelfredzaam en zelfstandig bestaan;
(2) Bevorderen van duurzaam hergebruik van gereedschap;
(3) Bevorderen van de maatschappelijke participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en bevordering van de inzet van vrijwilligers voor de doeleinden van de stichting.
(4) Overdracht van informatie, kennis en ervaring in Nederland en ontwikkelingslanden in verband met de doelstellingen van zelfredzaamheid, duurzaam hergebruik van gereedschap en maatschappelijke participatie.

Bestuur
Bob de Koff, voorzitter
Arend Stemerding, secretaris.
Peter van den Berg, penningmeester.
Evelien van der Voorde

Downloads
Statuten
Beleidsplan
ANBI Beschikking
Uittreksel KvK
Activiteitenplan
Jaarverslag