Start je eigen werkplaats

In de werkplaatsen van Gered Gereedschap wordt het gereedschap gesorteerd, opgeknapt en verzendklaar gemaakt voor onze projectpartners in binnen- en buitenland. De helft van alle Gered Gereedschap werkplaatsen is geheel voor en door vrijwilligers georganiseerd. De andere helft bestaat uit werkplaatsen die onderdeel zijn van Reclassering Nederlandwelzijnsinstellingen, (re)integratieprojecten of dagactiviteitencentra in bijvoorbeeld psychiatrie of verslaafdenzorg. Daar is het opknappen van gereedschap bij uitstek geschikt als dagbesteding of een goede eerste stap in een arbeidsrehabilitatietraject.

Daarnaast kent Gered Gereedschap in Amsterdam een leer-werkplaats waar het reviseren van gereedschap niet alleen een zinvolle tijdsbesteding maar juist ook een manier om jongeren die aansluiting missen met onderwijs en arbeidsmarkt, weer maatschappelijk actief te krijgen.

Initiatiefnemers welkom!
Meer dan ontwikkelingshulp alleen biedt Gered Gereedschap dus ook in Nederland mensen de kans om werkervaring en (technische) kennis op te doen. Initiatiefnemers voor nieuwe werkplaatsen zijn altijd van harte welkom. Juist ook van bedrijven die zich vanuit hun maatschappelijke ambitie inzetten om iedereen mee te laten doen in de samenleving. Met een Gered Gereedschap werkplaats binnen uw organisatie kan een concrete invulling gegeven worden aan social-return verplichtingen in het kader van aanbestedingstrajecten of participatiewet. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid om gepensioneerden actief bij de organisatie te betrekken.

Bij het opstarten van een werkplaats komt heel wat kijken. Voor informatie daarover en de voorwaarden voor deelname aan het Gered Gereedschap netwerk kunt u via onderstaand formulier contact met ons opnemen.

Start een werkplaats!