Testament

Een mooi idee: ook na de dood nog bijdragen aan een betere wereld. Door Gered Gereedschap op te nemen in uw testament geeft u ook in de toekomst jongeren in ontwikkelingslanden een kans op een beter leven.

Het opnemen van Gered Gereedschap in uw testament is één van de manieren om ons te steunen. Er zijn verschillende mogelijkheden om Gered Gereedschap in uw testament op te nemen:

Erfstelling
Het is mogelijk om Gered Gereedschap bij testament te benoemen tot (mede) erfgenaam. Door middel van zo’n erfstelling ontvangt Gered Gereedschap een bepaald deel van uw nalatenschap. Uw bezit wordt verdeeld zoals u dat in het testament heeft bepaald onder de erfgenamen. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel.

Legaat
Een legaat is een bepaling in uw testament waarmee u een vastgesteld bedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. U kunt meerdere legaten opnemen in uw testament. Zo kunt u bijvoorbeeld uw familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag of goed als legaat nalaten aan Gered Gereedschap. Aangezien Gered Gereedschap geen successierecht verschuldigd is, komt het volledige bedrag uit een nalatenschap ten goede aan onze organisatie.

Container op naam
Gered Gereedschap verscheept jaarlijks gemiddeld 100.000 stuks gereedschap en 800 naaimachines: dit zijn gemiddeld 8 zeecontainers per jaar. Via Container op Naam kunt u uw eigen naam verbinden aan een van deze containers. U kiest zelf het land en de projecten die het beste passen bij u of uw stichting, vereniging of onderneming. Een persoonlijke manier om een bijzonder verschil te maken en uw persoonlijke stempel op de wereld te drukken. Vaak steunt iemand al bij leven een Container op naam, maar dat kan ook per testament gebeuren. In dat laatste geval hoeft Gered Gereedschap geen erfbelasting over uw gift te betalen.

Meer informatie?
Wilt u persoonlijk van gedachten wisselen over dit onderwerp of heeft u vragen? Neem dan contact op met mr. Pablo van Klinken via pr@geredgereedschap.nl of 06-14230518. Al uw vragen worden vertrouwelijk behandeld.